UPSEKO Preuzimanje otpada radi tretmana

Ukoliko ste operater postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada (tretman), onda je UPSEKO Aplikacija lak alat za vođenje dnevnih evidencija i dokumenta o kretanju (opasnog) otpada.

Objavljeno: 18.3.2018. 17:54:04


pogledajte kako:Preuzimanje radi tretmana


Dok ste na „Radnom panelu“ izaberite otpad koji preuzimate klikom na „+“ sa desne strane u visini naziva otpada koji preuzimate.


Otvoriće se opcije za izabrani otpad.

Prvo unesite masu otpada koju preuzimate.


Zatim označite „Preuzimanje“.

Ukoliko nije automatski označeno „radi tretmana“ onda označite i to.


Iz padajućeg menija izaberite „Dobavljača“ i „Prevoznika“ (ukoliko je Vaša kompanija prevoznik onda izaberite nju).


Kliknite na „“ u desnom donjem uglu leve polovine ekrana.


Generisaće se Dokument o kretanju otpada.


Uneta masa otpada će se pojaviti na desnoj polovini ekrana pod „Raspoloživo za: Tretman“. To je količina koju možete dalje da tretirate.


Ukoliko želite da tretirate otpad, unesite masu koju tretirate. Označite „Tretman“.


Kliknite na „„ u donjem desnom uglu.


Tretirana količina će biti skinuta sa stanja. Nakon tretmana otpada sledi generisanje, jer ste iz tretiranog otpada nešto dobili.


Kliknite na „+“ sa desne strane otpada koji generišete.


Kada se otvore dodatne opcije za izabrani otpad, prvo unesite masu otpada.


Nakon toga označite „Proizvodnja“ i kliknite na „“ da potvrdite operaciju.


Ovo ponovite za sve vrste otpada koje ste generisali tretmanom.


Aplikacija će u pozadini popuniti odgovarajuća dokumenta, odnosno DEO3 i DEO1.


Zakonska regulativa


Sve obaveze po pitanju dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja su definisane sledećim propisima:


Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 95/2010) i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS" broj 88/2015).


Za više informacija pogledajte kompletnu Zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast.


UPSEKO je veb aplikacija u kojoj možete na jednom mestu da vodite evidencije o svim tokovima otpada u Vašoj kompaniji. Administrator sam definiše vrste otpada i njihove karakteristike, a aplikacija generiše dokument o kretanju otpada, dnevne evidencije o otpadu i podatke za godišnji izveštaj o otpadu.


Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Vaše mišljenje nas zanima


Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.