UPSEKO Preuzimanje otpada radi predaje

Ukoliko trgujete otpadom na domaćem tržištu, UPSEKO Aplikacija Vam je jednostavan alat da popunite potrebnu dokumentaciju. Pogledajte kako:

Objavljeno: 11.3.2018. 21:15:14
Preuzimanje radi predaje


Dok ste na „Radnom panelu“, izaberite otpad koji preuzimate klikom na „+“ sa desne strane u visini naziva otpada koji preuzimate.


Otvoriće se opcije za izabrani otpad.


Unesite prvo količinu otpada koju preuzimate.


Zatim označite „Preuzimanje“. Ukoliko nije automatski označeno „radi predaje“ onda označite i to.


Iz padajućeg menija izaberite „Dobavljača“ i „Prevoznika“. Ukoliko je Vaša kompanija prevoznik, izaberite tu opciju.


Kliknite na „“ u donjem desnom uglu leve polovine ekrana. Generisaće se Dokument o kretanju otpada.


Uneta količina otpada će se pojaviti na desnoj polovini ekrana pod „Raspoloživo za: Predaju“. To je količina koju možete predati dalje.


Ukoliko želite da predate otpad, unesite količinu koju predajete. Označite „Predaja“. Nakon toga izaberite Prevoznika i Primaoca otpada.


Kliknite na „„ u donjem desnom uglu. Predata količina će biti skinuta sa stanja.


Aplikacija će u pozadini popuniti odgovarajuća dokumenta, odnosno DEO6.


Zakonska regulativa


Sve obaveze po pitanju dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja su definisane sledećim propisima:


Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 95/2010) i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS" broj 88/2015).


Za više informacija pogledajte kompletnu Zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast.


UPSEKO je veb aplikacija u kojoj možete na jednom mestu da vodite evidencije o svim tokovima otpada u Vašoj kompaniji. Administrator sam definiše vrste otpada i njihove karakteristike, a aplikacija generiše dokument o kretanju otpada, dnevne evidencije o otpadu i podatke za godišnji izveštaj o otpadu.


Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Vaše mišljenje nas zanima


Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.