UPSEKO Dodavanje komitenta bez dozvola

Da biste mogli da u potpunosti koristite UPSEKO Aplikaciju, potrebno je da definišete komitente sa kojima radite.

Objavljeno: 6.3.2018. 19:03:27
Dodavanje komitenta bez dozvole


Ukoliko imate komitente koji ne poseduju dozvole za upravljanje otpadom (npr. samo generišu otpad) onda ćete ih dodati na sledeći način.


Kliknite na „Komitenti“ u glavnom meniju sa leve strane. Zatim kliknite na „PLUS“ u gorenjem desnom uglu ekrana.


Da bi DOKO bio pravilno ispunjen morate popuniti sva tražena polja (PIB, matični broj, naziv, itd.).


Napominjemo da je odgovorno lice ono koje popunjava evidenciju o otpadu, a ne ono koje je kao odgovorno lice registrovano u APR, iako to može biti ista osoba.


Pošto ovaj komitent ne poseduje dozvole za upravljanje otpadom, ova polja ostavljate prazna. Označite da je ovaj komitent samo proizvođač.


Kliknite na „Dodaj“ u donjem levom uglu.


Ovim ste dodali novog komitenta koji ne poseduje dozvole za upravljanje otpadom.


U slučaju da komitent poseduje dozvole za upravljanje otpadom, njih treba da unesete u odgovarajuća polja.


Zakonska regulativa


Sve obaveze po pitanju dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja su definisane sledećim propisima:


Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 95/2010) i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS" broj 88/2015).


Za više informacija pogledajte kompletnu Zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast.


UPSEKO je veb aplikacija u kojoj možete na jednom mestu da vodite evidencije o svim tokovima otpada u Vašoj kompaniji. Administrator sam definiše vrste otpada i njihove karakteristike, a aplikacija generiše dokument o kretanju otpada, dnevne evidencije o otpadu i podatke za godišnji izveštaj o otpadu.


Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Vaše mišljenje nas zanima


Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.