UPSEKO Registracija za korišćenje aplikacije

Da biste mogli da koristite UPSEKO veb aplikaciju za upravljanje otpadom, potrebno je da se registrujete i odaberete koje opcije želite da koristite, u zavisnosti od dozvola koje posedujete.

Objavljeno: 28.1.2018. 12:27:56
Registracija


Proces registracije započinjete odlaskom na sajt www.upseko.org i klikom na „Registracija“.


Neophodno je da popunite sve opšte podatke Vaše kompanije (PIB, matični broj, naziv, itd).


Napominjemo da je odgovorno lice ono koje popunjava evidenciju o otpadu, a ne ono koje je registrovano u APR-u kao odgovorno lice (iako to može biti ista osoba).


Ukoliko posedujete dozvole za upravljanje otpadom unesite i njihove brojeve i datume izdavanja. U slučaju da samo proizvodite otpad, onda ne treba da upisujete nikakve brojeve dozvola.


Zatim označite koje opcije u UPSEKO aplikaciji želite da koristite. Od ovoga zavisi koje će Vam opcije biti omogućene u samom radu, odnosno koju ste licencu odabrali.


Popunite i podatke o korisniku koji će za Vašu kompaniju koristiti aplikaciju.


Poželjno je da pročitate Uslove korišćenja. Nakon toga označite „Prihvatam uslove“ i kliknite na „Registracija“.


Uskoro će Vam stići mejl na registrovanu email adresu. Ispratite korak iz mejla (kliknite na „ovde“) da biste potvrditi da ste Vi poslali zahtev i time završili proces registracije.


Zakonska regulativa


Sve obaveze po pitanju dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja su definisane sledećim propisima:


Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 95/2010) i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS" broj 88/2015).


Za više informacija pogledajte kompletnu Zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast.


UPSEKO je veb aplikacija u kojoj možete na jednom mestu da vodite evidencije o svim tokovima otpada u Vašoj kompaniji. Administrator sam definiše vrste otpada i njihove karakteristike, a aplikacija generiše dokument o kretanju otpada, dnevne evidencije o otpadu i podatke za godišnji izveštaj o otpadu.


Prva verzija Aplikacije, namenjena proizvođačima otpada u smislu člana 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/2016), na jednom mestu nudi mogućnost unosa svih proizvedenih količina otpada u privremeno skladište otpada, vođenje dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada i kreiranje dokumenta o kretanju otpada prilikom predaje ili otpreme otpada registrovanim / ovlašćenim preuzimačima.


Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Vaše mišljenje nas zanima


Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.