Tretman otpada. Dnevne evidencije DEO3 i godišnji izveštaji GIO3 operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada.

Dnevne evidencije o otpadu postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada - DEO3 i godišnji izveštaj tretmana otpada - GIO3 su obaveza svih koji se bave tretmanom ili ponovnim iskorišćenjem otpada u Srbiji u skladu sa odgovarajućom dozvolom za tretman otpada.

Objavljeno: 24.12.2017. 18:21:24Od svih dnevnih evidencija koje postoje, najviše polemike i nejasnoća je o obrascu DEO3. Ljudi imaju različito tumačenje kako se tačno popunjava.


Hajde da raskrinkamo celu stvar, korak po korak.


Tretman otpada u Srbiji


Tretmanom otpada, bilo opasnog ili neopasnog, možete da se bavite samo u skladu sa važećom dozvolom za ponovno iskorišćenje otpada. Postupkom dobijanja dozvole se nećemo sada baviti i pretpostavićemo da čitalac istu poseduje.


Da biste tretirali otpad, morate prvo da ga nabavite. Postoje tri mogućnosti:

- preuzimanje od fizičkih lica ili kompanija koje su ga proizvele ili sakupile
- uvoz od kompanija iz inostranstva radi tretmana, u skladu sa dovolom za uvoz
- tretman otpada koji ste sami proizveli, baveći se svojom delatnošću


Fotografija: UPSEKO


Pre nego što razradimo svaki od ovih načina, pogledajmo kako izgleda obrazac.


Deo3 - dnevna evidencija o otpadu postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada


Obrazac dnevne evidencije otpada o postrojenju za ponovno iskorišćenje otpada - DEO3 popunjavate dnevno na zakonom propisanom obrascu, obično u Eksel tabeli, za svaku vrstu otpada koju tretirate posebno.


Fotografija: obrazac DEO3


Tabela je jednostavna. Evidencije se vode redno, za svaki ulaz i izlaz se popunjava poseban red.


Kao što je slučaj kod svih evidencija o otpadu, tabele su napravljene tako da pokrivaju jedan kalendarski mesec. Da biste prikupili podatke za godinu dana rada, što je bitno za dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada - GIO3, treba za svaku vrstu otpada koji tretirate da imate po jedan Eksel fajl sa 12 posebnih stranica.


Dnevne evidencije se čuvaju na računaru i dostavljaju se inspekcijskim organima na njihov zahtev.


Pogledajmo sada kako se obrazac popnjava.


Popunjavanje obrasca DEO3 i veza sa drugim obrascima o otpadu


Kao i kod drugih obrazaca, ovaj posao, na prvi pogled, deluje jednostavno.


Fotografija: theuselesscritic.com


Da bismo prikazali popunjavanje obrasca DEO3 u praksi, pretpostavićemo da se bavite tretmanom elektromotora indeksnog broja 16 02 14 i da ih sakupljate na teritoriji Republike Srbije.


Slučaj 1. sakupljanje radi tretmana


Recimo da ste preuzeli otpadne elektromotore od dve kompanije, fabrike elektromotora kojima se stvorio škart i neke elektroradionice koja nije mogla da ih popravi. Onda ste taj otpad i tretirali.


Fotografija: UPSEKO


Nakon tretmana, odnosno ponovnog iskorišćenja, dobijamo neki novi otpad. Osnovano ćemo pretpostaviti da je od 1000 kg tretiranih elektromotora stvoreno 890 kg gvožđa indeksnog broja 19 12 02, 100 kg bakra indeksnog broja 19 12 03 i 10 kg papira indeksnog broja 19 12 01, mada količina može da varira od elektromotora do elektromotora.


Sada je potrebno sve otpade koji su proizvedeni evidentirati na obrascima DEO1.


Fotografija: UPSEKO


Fotografija: UPSEKO


Fotografija: UPSEKO


Ceo ovaj postupak treba ponoviti svaki put kada preuzimate i tretirate otpad.


Slučaj 2. uvoz radi tretmana


Da bismo pojasnili ovaj slučaj, pretpostavimo da uvozite elektromotore da biste ih tretirali i da ih uvozite od firme iz Bugarske. Sada na obrazac dnevne evidencije otpada za ponovno iskorišćenje otpada DEO3 treba uneti količinu koju ste uvezli jer ste je uvezli radi tretmana.


Fotografija: UPSEKO


Isti ovaj uvoz morate evidentirati i na obrascu DEO5, kako je ranije objašnjeno.


Slučaj 3. proizvodnja radi tretmana


Pretpostavimo da sami proizvodite otpadne elektromotore koje hoćete da tretirate. U tom slučaju treba da popunite DEO1 proizvedenim količinama pre nego što evidentirate tretman na obrascu DEO3, kao što je ranije navedeno.


I onda, opet, DEO1 novonastalim otpadima iz tretmana.


Zvuči komplikovano?


GIO 3 - Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada


Na početku svake kalendarske godine, a najkasnije do 31. marta, morate na obrascu GIO3 dostaviti godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada za prethodnu kalendarsku godinu.


Obrazac GIO3 se popunjava jednom godišnje kroz informacioni sistem nacionalnog registra izvora zagađenja - NRIZ i dodatno podnosi Agenciji na formularima koji se štampanju iz informacionog sistema NRIZ.


U Eksel tabelama koje ste cele godine popunjavali kroz dnevne evidencije o otpadu postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada DEO3, u 12 zasebnih stranica, imate podatke o količinama tretiranog otpada tokom čitave kalendarske godine.


Da biste mogli da koristite ovaj informacioni sistem, potrebno je da se registrujete. Ukoliko to do sada niste uradili, najbolje je da uputite zahtev na mejl nrizpodrska@sepa.gov.rs i dobićete sve odgovore i uputstva za prijavljivanje.


Detaljno uputstvo za pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje i sve druge informacije možete naći na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.


Zakonska regulativa


Sve obaveze po pitanju dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja su definisane sledećim propisima:

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 95/2010) i
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS" broj 88/2015)

Za više informacija pogledajte kompletnu Zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast.


UPSEKO je veb aplikacija u kojoj možete na jednom mestu da vodite evidencije o svim tokovima otpada u Vašoj kompaniji. Administrator sam definiše vrste otpada i njihove karakteristike, a aplikacija generiše dokument o kretanju otpada, dnevne evidencije o otpadu i podatke za godišnji izveštaj o otpadu.

Prva verzija Aplikacije, namenjena proizvođačima otpada u smislu člana 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/2016), na jednom mestu nudi mogućnost unosa svih proizvedenih količina otpada u privremeno skladište otpada, vođenje dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada i kreiranje dokumenta o kretanju otpada prilikom predaje ili otpreme otpada registrovanim / ovlašćenim preuzimačima.

Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Vaše mišljenje nas zanima


Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.